CO2-prestatieladder

Omdat duurzaamheid en zorg voor een leefbaar milieu, voor nu en de toekomst steeds belangrijke wordt, willen wij gecertificeerd worden voor: de CO2 –prestatieladder niveau 3 volgens de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen www.skao.nl. Tevens hebben wij de intentie om verder te groeien en een hogere treden te behalen.

De CO2- prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

 

We willen jullie laten zien hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we daarmee uitstoten, wat onze doelstellingen zijn en hoe we dit gaat bereiken.

Succes Schoonmaak – CO2 bericht | 5 oktober 2021

Succes Schoonmaak – Sector- en keteninitiatief

Succes Schoonmaak – Reductiedoelstellingen en Plan van Aanpak

Voortgangsrapportages
Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2-reductie voortgang over 2020

Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2 reductie eerste helft 2021

Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2-reductie voortgang over 2021

Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2-reductie eerste helft 2022

Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2-reductie voortgang over 2022

Succes Schoonmaak – Voortgangsrapportages | CO2-reductie eerste helft 2023