Succes heeft in haar strategie de zes kernwaarden opgenomen. Hier staat onder andere in dat we bijdragen aan de maatschappij, omdat een mooiere wereld begint bij onszelf. Dit doen we onder andere door CO2 uitstoot tegen te gaan. Daarom zijn we in de afgelopen maanden bezig geweest met het verlengen van de CO2-Prestatieladder voor de aankomende jaren.

En we mogen vol trots vermelden dat dit wederom gelukt is! Het officiële certificaat is binnen en er is bevestigd dat certificatie beoordeling op basis van de norm CO2 Prestatieladder niveau 3 is uitgevoerd op 24 november. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Daar zijn we super blij mee!