Voor een
schonere wereld.

Samen en voor elkaar.

Onze kracht zijn onze mensen. Voor ons gaat dat verder dan het respecteren, waarderen en inspireren van onze medewerkers. Met elkaar hebben we de kracht om de wereld een betere plek te maken. Voor nu en voor later. Voor je kinderen of kleinkinderen, voor de buurt en voor de hele maatschappij.

Download routekaart

Stapje voor stapje verantwoord en duurzaam werken.

We maken het elkaar niet alleen leuker, maar ook makkelijker. En als we daarmee de wereld schoner en prettiger maken, wint iedereen. We willen leven en werken in een wereld waarin iedereen betrokken is en geven iets terug aan onze omgeving en de maatschappij. Om kansen te creëren voor jou en de volgende generaties. Wat je ook doet – schoonmaak, klantrelaties onderhouden of betrokken zijn als partner. Jouw bijdrage zorgt voor een veiligere, schonere en mooiere wereld.

De vijf thema’s waarin we gaan verbeteren.

Welzijn medewerkers

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Onze mensen zijn ons grootste goed. Het plezier, de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers is het eerste waar we in gaan investeren. Want als iedereen gezond en gelukkig is, ervaren we veel meer werkplezier, presenteren wij als team beter en behalen we makkelijker onze duurzame doelen.

Thema’s: Medewerkers haar werk veiligheid, mentale en fysieke gezondheid, duurzame inzetbaarheid en waardering en beloning.

Uitstoot verlaging

SDG 13: Klimaatactie

Wij gaan voor een 100% schone en milieuvriendelijke manier van ondernemen. Vóór 2030, brengen we onze CO2-uitstoot terug naar 0. Zo zorgen we er samen met onze partners en mensen voor dat de wereld schoner en mooier wordt. Voor jou, je eigen omgeving en de hele maatschappij.

Thema’s: Energieverbruik, CO2-uitstoot, logisitiek- en inkoopplannen.

Circulariteit

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

Ons doel is om alle spullen die we gebruiken in ons werk een circulair leven te geven voor 2030. Oftewel: minder weggooien en meer hergebruiken. Zo gaan we slimmer om met materialen en voorkomen we vervuiling en verspilling.

Thema’s: Materiaal verbruik en gebruik, afvalstromen, leveranciers

Sociaal werkgeverschap

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Wij zullen alles op alles zetten om onze mensen, partners en opdrachtgevers een veilige en toegankelijke werkomgeving te bieden. Vrij van discriminatie en uitsluiting. We gaan voor een omgeving waarin inclusiviteit en toegankelijkheid gewoon is.

Thema’s: Kansen voor medewerkers met een arbeidshandicap, diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid, respect en sociale veiligheid.

Externe betrokkenheid

SDG 1: Geen armoede

Jaarlijks steunen we vijf lokale projecten, waarmee we een maatschappelijke, duurzame en sociale impact maken. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap, onze natuur en steunen we de ontwikkeling van kinderen.

Thema’s: Externe initiatieven, sponsoractiviteiten, (lokale) bijdrage aan maatschappij, milieu en gemeenschap.

"Een schonere toekomst, een wereld van mogelijkheden."

Op naar een duurzaam Succes!

2023

Welzijn en betrokkenheid

De uitdagingen van vandaag vragen om verandering. Dit jaar leggen we de basis voor verbetering en verduurzaming. Te beginnen met onze medewerkers, want zij zijn ons grootste goed. Ook op het gebied van inclusiviteit, zorgen we voor grote veranderingen. Door trainingen te geven en activiteiten te organiseren, zorgen we voor een groter bewustzijn omtrent iedereens eigen welzijn en die van de collega’s. Zo kunnen we ons werk met meer plezier, motivatie en belang gaan uitvoeren.

Dit alles wordt vanuit 3 verschillende teams van enthousiaste collega’s gecoördineerd. Zij houden zich de komende jaren bezig met de uitvoering van al deze verbeteringen, halen input vanuit de organisatie en zorgen dat successen gevierd worden. Dat noemen we nog eens team spirit!

Acties

 • Ontwikkelen van activiteiten en trainingen rondom welzijn en sociaal werkgeverschap
 • Verbeteren van ons Welzijn+ menu
 • Realiseren van klimaatneutrale panden en werkplekken
2023
2024

Duurzaam werken

Om het onze medewerkers makkelijker te maken, gaan we ook het gebruik van materiaal verduurzamen. In samenwerking met onze partners, gaan we op zoek naar manieren om het verbruik van materiaal terug te dringen. Ook ontwikkelen we nieuwe manieren om milieuvriendelijker te werken. Het recyclen van producten, hergebruiken van materialen en scheiden van afval, zijn hierin belangrijke onderdelen. Zo voorkomen we verspilling en reduceren we afval.

We willen dit jaar ook gebruiken om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nog meer werk en kansen te bieden. Door nieuwe trainingen en leerzame activiteiten, leren we meer over hoe we voor hen een veilige en toegankelijke werkplek kunnen zijn. Iedereen is welkom.

Acties

 • Delen en toepassen van nieuwe aanpak rondom de 5 thema’s
 • Optimaliseren inkoop en gebruik van (duurzame) materialen
 • Ontwikkelen van activiteiten en trainingen rondom SROI
2024
2025

Meten is weten

In 2025 meten we hoe we er werkelijk voorstaan, wat we nog moeten verbeteren en hoeveel invloed onze aanpak heeft – op het milieu, ons welzijn en onze directe omgeving. Door middel van specifieke trainingen, maken we van onze vakmensen echte duurzame professionals.

We kijken ook hoe we de logistiek met onze partners kunnen verduurzamen en verbeteren. Ook streven we ernaar 100% elektrisch te rijden met onze bedrijfswagens. Zo verlagen we onze uitstoot op de natuur en onze omgeving nóg meer én ondernemen we echt volgens de nieuwe, groene standaard.

Acties

 • Eerste officiële voortgangsmetingen van alle thema’s
 • Logistieke aanpassingen maken
 • Ontwikkelen van activiteiten en trainingen rondom
  circulariteit
2025
2030

Blijven plannen, blijven vieren

Onze missie is volop in gang, maar tijden veranderen. Nieuwe innovaties en ontwikkelingen helpen ons straks om nog meer te verduurzamen. Ook wetten zullen veranderen en nieuwe uitdagingen zullen vragen om nieuwe oplossingen. Door realistisch te blijven en goed vooruit te plannen, halen we onze doelstellingen.

Successen vieren we doorgaans met elkaar; onze medewerkers, onze partners en onze gemeenschap. We werken hard om de doelen te behalen en bij te dragen aan een schonere, mooiere wereld. Daar zijn we jou ontzettend dankbaar voor.

Acties

 • Gezamenlijk blijven Ieren en ontwikkelen
 • Blijven meten en verbeteren van acties
 • Vieren van interne en externe successen
Tot
2030
2030 en verder

Vervolg van de missie

Alles staat nu als een schoon huis. Maar hoe de wereld er na 2030 uitziet, is niet te voorspellen. Des te mooier dat wij daar met z’n allen vorm aan kunnen geven – een wereld die nog generaties meegaat. Een mooiere aarde voor onze kinderen, kleinkinderen en hun nakomelingen.

Onze doelstellingen (en die van de Verenigde Naties) zijn behaald. Natuurlijk blijven wij voorvechters van een schonere wereld en zullen we ook na 2030 alles eraan doen om een mooiere toekomst te bouwen. Zo blijven we nieuwe technologieën en innovaties voor. Maar door samenwerkingen aan te gaan met onze partners en onze medewerkers, maken we pas echt het verschil. Voor nu én voor later!

Acties

 • Nieuwe doelstellingen bepalen omtrent de 5 thema’s en/of nieuwe thema’s er bij halen
Na
2030

Weten welke stappen
jij kan nemen om te helpen?

Lees hier onze tips, want samen komen we verder. We zijn ook benieuwd welke stappen jij al neemt om bij te dragen aan een gezonde toekomst. Deel het met ons via de contactpagina of via onze socials. Zo kunnen we elkaar versterken.

Draag bij aan… 

"Kleine veranderingen maken groot verschil."

"Jouw bijdragen maakt de wereld schoner en mooier."

1
Het welzijn van jou en je team door...
 • 10.000 stappen: Het stimuleren van beweging op de werkvloer door faciliteren van initiatieven voor minimaal 10.000 stappen per dag.
 • Complimenten geven: Een positieve werkomgeving bevorderen door teamleden dagelijks een compliment te geven.
 • Thema weken: Beweging integreren in de werkweek door wekelijks uitdagende activiteiten te organiseren die de fysieke activiteit bevorderen.
2
Het verlagen van uitstoot door...
 • Fiets of loop naar het werk: Moedig het gebruik van alternatieve vervoersopties aan, het gebruik van openbaar vervoer of het delen van een auto met collega’s.
 • Niet onnodig printen: Bewust gedrag stimuleren door alleen te printen wanneer strikt noodzakelijk.
3
De circulariteit van materialen door...
 • Scheiden van afval: Optimaliseer het scheiden door te werken in categorieën zoals plastic, papier, glas en groen afval.
 • Herbruikbare drinkwaren aanmoedigen: Met eigen mokken of drinkbekers.
 • Waterbesparing stimuleren: Door bewust om te gaan met het gebruik van kranen en het hergebruik van oud water, bijvoorbeeld voor planten.
4
Een veilige omgeving voor jou en je team door...
 • Respect en samenwerking bevorderen: In alle professionele interacties.
 • Een open cultuur creëren: Waar medewerkers niet aarzelen om hulp te vragen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
 • De rol van vertrouwenspersoon benadrukken: Moedig aan om iemand binnen of buiten de organisatie te vinden.
5
Mensen die het nodig hebben door...
 • Vrijwilligerswerk en sponsoring: Betrokkenheid bij maatschappelijke evenementen aanmoedigen.
 • Inzamelingsacties ondersteunen: Door kleine geldinzamelingsinitiatieven te organiseren voor lokale goede doelen.
 • Solidariteit buiten de directe collega’s stimuleren: Door ook hulp te bieden aan mensen buiten de directe werkomgeving.
6
De ontwikkeling van jou en je team door...
 • Trainingen en workshops: actieve deelname stimuleren voor activiteiten binnen de organisatie.
 • Open communicatie: Aanmoedigen dat ideeën vrij kunnen worden gedeeld met leidinggevenden.
 • Successen vieren: moedig het vieren aan voor zowel kleine als grote prestaties.

Wil jij onderdeel zijn van duurzaam Succes?

En bij ons komen werken?

Bekijk dan onze vacatures.

Werken Bij

En met ons samen werken?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op